JiaHui Si

Contact Info

sijiahui@pku.edu.cn

No.38 Xueyuan Rd.; Haidian District; Beijing; China. 100091

Research Field

Chronic disease epidemiology

1.Epidemiology study to investigate the effects of environmental (lifestyle) factors in the development of diabetes and cardiovascular complications.

2.Lipidomic profile or metabolomic profile study on cardiovascular disease.

Genetic analysis in complex human disease

1.Gene-environment interactions on risk of complex human disease.

2.Methylome-wide association study on cardiovascular disease.

3.Epigenome-wide association study on cardiovascular disease.

4.Etiology study on cardiovascular disease with integration of omics data.
Recent Works

1. Jiahui Si; Jiachen Li; Canqing Yu; Yu Guo; Zheng Bian; Iona Millwood; Ling Yang; Robin Walters; Yiping Chen; Huaidong Du; Li Yin; Jianwei Chen; Junshi Chen; Zhengming Chen; Liming Li*; Liming Liang*; Jun Lv*; Improved lipidomic profile mediates the effects of adherence to healthy lifestyles on coronary heart disease, Elife, 2021, 10: e60999.

2. Zhazhong Zhu#; Jiachen Li#; Jiahui Si#; Baoshan Ma#; Huwenbo Shi; Jun Lv; Weihua Cao; Yu Guo; Iona Y Millwood; Robin G Walters; Kuang Lin; Ling Yang; Yiping Chen; Huaidong Du; Bo Yu; Kohei Hasegawa; Carlos A Camargo Jr.; Miriam F Moffatt; William O.C Cookson; Junshi Chen; Zhengming Chen; Liming Li; Canqing Yu*; Liming Liang*; A large-scale genome-wide association analysis of lung function in the Chinese population identifies novel loci and highlights shared genetic etiology with obesity, Eur Respir J, 2021, 25:2100199, Epub ahead of print.

3. Jiahui Si; Canqing Yu; Yu Guo; Zheng Bian; Ruogu Meng; Ling Yang; Yiping Chen; Jianrong Jin; Jingchao Liu; Ziyan Guo; Junshi Chen; Zhengming Chen; Jun Lv*; Liming Li*; Chronic hepatitis B virus infection and total and cause-specific mortality: a prospective cohort study of 0.5 million people, BMJ Open, 2019;9:e027696.

4. Jiahui Si#; Canqing Yu#; Yu Guo; Zheng Bian; Chenxi Qin; Ling Yang; Yiping Chen; Li Yin; Hui Li; Jian Lan; Junshi Chen; Zhengming Chen; Jun Lv*; Liming Li; Chronic hepatitis B virus infection and risk of chronic kidney disease: A population-based prospective cohort study of 0.5 million Chinese adults, BMC Med, 2018;16:93.

5. Jiahui Si#; Canqing Yu#; Yu Guo; Zheng Bian; Xia Li; Ling Yang; Yiping Chen; Huarong Sun; Bo Yu; Junshi Chen; Zhengming Chen; Jun Lv*; Liming Li*; Season of birth and the risk of type 2 diabetes in adulthood: a prospective cohort study of 0.5 million Chinese adults, Diabetologia, 2017, 60(5):836-842.